Adwokat dr Michał Paweł Poniatowski zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej, w szczególności w postaci udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych, opracowywania projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami w zakresie tak prawa świeckiego jak i prawa kanonicznego.